Alsós munkaközösség DUPLÁN VAN!

  Tagjai

  Dr. Bakonyiné Lékó Erzsébet - osztálytanító
  Béliné Glück Noémi – napközis nevelő
  Csizmadia-Kolonics Regina – napközis nevelő
  Dombi Károlyné – napközis nevelő
  Fódi Judit – német tanár
  Fuchs Karolin - osztálytanító
  György Jánosné - osztálytanító
  Jank Gabriella - osztálytanító
  Klauszer Anita - logopédus
  Papp Árminné – osztálytanító
  Rauscherné Augusztin Ilona - osztálytanító
  Sepsi Ferencné - osztálytanító
  Szakácsné Krepsz Adrienn – német tanár
  Ujhelyiné Simon Zsuzsa- napközis nevelő

   

  Kiemelt céljaink:

  - az alapkészségek kialakítása és megszilárdítása
  - az önálló tanulásra szoktatás
  - egészséges életmód kialakítása, testi-lelki egészséggondozás
  környezettudatos magatartás kialakítása


  Feladataink:

  - színvonalas nevelő-oktató munka végzése
  - tanulmányi versenyeken való részvétel, országos mérésekbe való bekapcsolódás
  - iskolai rend és fegyelem megszilárdítása
  - hagyományápolás
  - egészségnevelés, környezeti nevelés
  MUNKATERV

  2009/2010


  Augusztus:

  24. Alakuló értekezlet
  - tantárgyfelosztás
  - órarendek
  - ügyeleti beosztás


  Projektindító nap
  - kompetenciaalapú oktatás

  25. Tanévnyitó konferencia Veszprémben

  Munkaközösségi megbeszélés
  Javítóvizsga, pótbeiratás

  25-27. Továbbképzés: kompetenciaalapú oktatás

  Tanévnyitó értekezlet
  Leltárak egyeztetése

  31. Tankönyosztás
  Tanévnyitó ünnepély
  Szeptember:

  Első tanítási nap

  Év eleji helyzetfelmérések:
  - statisztikák, naplók kitöltése
  - szülői értekezletek az első osztályokban

  1-4. Főiskolai gyakorlat az 1.a osztályban

  Tisztasági vizsgálat

  7-11. Szülői értekezletek a 2- 4. évfolyamokon

  8. Összevont szülői értekezlet a kompetencia alapú oktatásról

  9-11. 4. osztályosok erdei iskolai programja

  10-12. Komp.alapú okt. továbbképzés Várpalotán

  15. Törzslapok megnyitása, szakkörök indítása

  16. Zeneiskolai évnyitó

  26. Jelentkezés a levelezős versenyekre:
  Kisvakond, Bendegúz, Teki-totó, Suli-guru

  Színházbérletek megújítása  30.Tanmenetek felülvizsgálata  Október:

  1. Tanmenetek leadási határideje

  5-19. Papírgyűjtés

  Megemlékezés az Aradi vértanúkról

  12. Rama akciós program

  15. DIFER diagnosztizáló programban való felmérés
  Szülői Munkaközösségi ülés

  16. Bolyai csapatverseny matematikából

  21. 3. évfolyam színházlátogatás (Petőfi Színház)

  22. Iskolai ünnepély: a 4. osztály ünnepi műsora

  26-30. Őszi szünet

  26-27. IKT továbbképzés
  November

  2.Őszi szünetet követő első tanítási nap

  2. Szülői értekezlet az óvodában

  4. IKT továbbképzés

  Kenguru matematika verseny nevezési határidő

  6., 20. 27. Fogászati szűrések 1-3. osztály

  10. Fogadóóra

  11. Márton-napi ünnepség

  13. Szakmai nap
  Bem matematika verseny feladatainak összeállítása

  16. Fényképezkedés az osztályokban
  Hajmáskéri versenyek nevezési határideje

  18. IKT vizsgamunkák bemutatása

  20. Városlődi nemzetiségi bemutató

  27. Városi játékos sportverseny Veszprémben
  Mesemondó-,versmondó- és játékos nyelvi verseny Hajmáskéren

  Leendő 1. osztályosok látogatása

  December

  1. Zrínyi Ilona matematika verseny nevezési határideje

  3. Mikulás ünnepség az alsó tagozatban

  10. Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése.

  15.Pegazus Bábszínház előadása

  16. Karácsonyi koncert a Művelődési Házban

  21. Nemzetiségi nap

  22. Karácsonyi ünnepség, közös gyertyagyújtás

  23-31. Téli szünet


  Január

  4. Első tanítási nap

  Szintfelmérések,felkészítés a félévi felmérésekre

  15. Első félév vége, alsós osztályozó értekezlet

  22. Tájékoztatók, szöveges értékelés kiosztása
  Tankönyvrendelés, tankönyvváltások évfolyamonkénti egyeztetése

  Szülői Munkaközösségi ülés: alsó tagozatos farsangi bál megbeszélése


  Február

  Félévi szülői értekezletek

  Alsó tagozatos farsangi bál a Művelődési Házban

  Házi versenyek évfolyamonként ( matematika, nyelvtan )

  Alapműveleti verseny házi fordulója

  Óvónők látogatása az első osztályokban

  Leendő első osztályosok látogatása az iskolában

  19. Zrínyi Ilona matematika verseny Veszprémben

  Tankönyvrendelés

  Március

  Az úszásoktatás megszervezése a 4. évfolyamon – testnevelési órák tömbösítése

  Az első osztályos beiratkozás meghirdetése

  Jelentkezés az emelt szintű matematika tagozatra

  Leendő első osztályos tanítók látogatása az óvodában – szülői értekezlet

  12. Gergely-nap – a 4. osztályosok iskolába hívogató programja
  Márc. 15-e megünneplése, a 3. osztályosok műsora

  15. Nemzeti ünnep

  18. Kenguru matematika verseny


  Április

  1-6. Tavaszi szünet

  Első osztályosok beíratása

  Matematika emelt szint – első forduló

  Matematika emelt szint – második forduló

  11. A költészet napja – megemlékezések

  Fogadóóra

  Tanítás nélküli munkanap: „Jó gyakorlat”- intézményi innováció

  Témahét


  Május

  Év végi felmérések tervezése évfolyamonként

  A bukásra álló tanulók szüleinek kiértesítése, felzárkóztatás

  Szülői értekezletek

  Osztálykirándulások

  Mérések, vizsgák:
  - országos mérés a 4. évfolyamon
  - hangos olvasás mérése: 1. és 4. évfolyam

  Pünkösdi népszokások felelevenítése osztálykeretben

  Gyermeknap


  Június

  2-15. Leltározások:
  - osztályleltárok
  - könyvtárleltár
  - személyi leltárok

  Alsó tagozatos osztályozó értekezlet

  Pedagógus nap

  11. utolsó tanítási nap

  14-15. Tanítás nélküli munkanap

  Ballagás

  Tanévzáró ünnepély

  Nyári táboroztatások: úszótábor, természetjáró tábor, mazsorett tábor, sakktábor, kézműves tábor
   

   

  szechenyi2020_logo.jpg
  uszt_logo.jpg
  umft_logo_feher.png
  okoiskola_logo_alulra.jpg

  Dokumentumaink

  Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. Minden jog fenntartva © 2018.
  Készítette és üzemelteti a Skindrome Studio - Vecsey Tamás. Készült a JoomShaper által fejlesztett HELIX3 keretrendszer felhasználásval.