kreta_feher_login.png

  Logopédia


  Iskolánkban 2001 szeptemberétől dolgozik főállású logopédus.
  A logopédiai fejlesztés céljai:
  - a kialakult beszédhiba javítása,
  - az aktív és passzív szókincs bővítése,
  - a nyelvtanilag helyes kifejező, összefüggő beszéd tanítása,
  - a mozgás, beszéd és gondolkodás ritmusának kialakítása, összerendezése,
  - a részképesség zavarral küzdő gyermekek képessé tétele a beszéd, olvasás, írás eszközszintű használatára,
  - a környezet megismerése: az analizáló, szintetizáló, lényegkiemelő készség fejlesztése, kialakítása,
  tudatosítása

  A logopédiai fejlesztés egyéni vagy kiscsoportos formában történik, igazodva a gyermek fejlődési ritmusához a fokozatosság elvét szem előtt tartva.

  Logopédusunk minden év szeptemberében szűrő- és kontrollvizsgálatokat végez, melyek függvényében készíti el a csoportbeosztást és végzi a terápiás munkát.Szükség esetén tanév közben is végez vizsgálatokat amennyiben erre a szülők és/vagy a pedagógus kollégák részéről igény van.

  Az idei tanévben 59 tanuló vesz részt logopédiai terápián. Egy részük artikulációs zavarral küzd, több- ségüknek kisebb-nagyobb mértékben az olvasás, írás, matematika tanulással, illetve a nyelvi, helyesírási, számolási készségekkel vannak gondjai.
  Nagyon szerencsés helyzet, hogy helyben az iskolában kaphatják meg a gyermekek a szükséges ellátást, nem kell a szülővel együtt hetente esetleg többször is Veszprémbe utazni.Nagy előny az is, hogy a logopédus napi kapcsolatban van a tanító, tanár kollégákkal, így minden felmerülő problémát azonnal meg tudnak beszélni és tanáccsal segíthetik egymás munkáját. Más keretek között működő ellátási formánál erre nem lenne lehetőség.
   


   

  szechenyi2020_logo.jpg
  uszt_logo.jpg
  umft_logo_feher.png

  Dokumentumaink

  Munkaköri pályázatok