2021 Nyári ügyelet - nyári táborok

Kedves Gyerekek, Kedves Szülők!

Elérkezett a nyári szünidő ideje. Kívánunk mindenkinek kellemes és tartalmas pihenést, kikapcsolódást! 
Amennyiben mégis elintézendő ügyeik lennének, az alábbi időpontokban 9:00-13:00 óra között tudunk Önöknek segíteni: 

2020.06.30. iskolatitkári ügyelet vezetői ügyelet - Horváthné Páter Beatrix
2020.07.07. iskolatitkári ügyelet -
2020.07.14. - vezetői ügyelet - Horváthné Páter Beatrix
2020.07.21. iskolatitkári ügyelet -
2020.07.28. iskolatitkári ügyelet vezetői ügyelet - György-Németh Adrienn
2020.08.04. iskolatitkári ügyelet -
2020.08.11. iskolatitkári ügyelet vezetői ügyelet - György-Németh Adrienn
2020.08.18. iskolatitkári ügyelet -
2020.08.25. iskolatitkári ügyelet vezetői ügyelet - Horváthné Páter Beatrix

 

Az iskolában az önkormányzati  nyári napközis tábor 5 héten keresztül tart 2021.07.05.-2021.08.06. között

A tábort vezető tanárok, tanító nénik:
1. hét: Szabó Barbara, dr. Bolla Anett, Kolontáriné Kálvin Éva, Böthi Judit, Kiss Melinda
2. hét: Szakács Veronika, dr. Bolla Anett, Böthi Judit, Kiss Melinda
3. hét: Lóczy Ágnes, Kolontáriné Kálvin Éva
4. hét: Szakács Veronika, Répási Erzsébet
5. hét: Répási Erzsébet, Lóczy Ágnes

Jelentkezni és a tábor díját befizetni az Herendi Önkormányzatnál a pénztárban kell a tábort megelőző hét szerdájáig. 

Mindenkit szeretettel várunk. 

 

 

 

Étkezési térítési díj befizetése

Tisztelt Szülők!

AZ JÚNIUS HAVI ÉTKEZÉS BEFIZETÉSÉNEK IDŐPONTJA:

2021.06.08. kedd, 7:00 órától-14:00 óráig
2021.06.09. szerda, 7:00 órától-14:00 óráig

SZERETNÉM KÉRNI A KÉSZPÉNZES BEFIZETÉS ÉS AZ UTALÁSI IDŐPONTOK PONTOS BETARTÁSÁT!
KÖSZÖNETTEL: SZABÓNÉ ANITA

 

 

2020/21 tanév jelenléti oktatás május 10-től

Tisztelt Szülők!

2021. május 10-én újra teljes létszámban folytatódik a tanítás-tanulás a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában is.
Az elmúlt három hétben az alsó tagozatos gyerekek és tanítóik már jelenléti oktatásban végezték a munkájukat. Köszönöm a pedagógusok munkáját, a gyerekek hozzáállását. Kedves Szülők! Köszönöm támogató magatartásukat.
Mindannyian tudjuk, hogy a jelenléti oktatást nem pótolja semmi. Szeretnénk, ha visszakapnánk a régi életünket. Most még szükség van az összefogásra, hogy a jelen helyzetből a legjobbat tudjuk kihozni. A következő időszakban öt hét áll rendelkezésünkre a tananyagot befejezni, a diákokat értékelni, tehát a tanévet lezárni.
A visszatérést követően az iskola működését újra az Intézkedési tervben foglaltak határozzák meg. A belépés rendjét, az iskolai élet szabályait (lázmérés, maszk használata, távolságtartás, szünetek rendje), a szülőkre vonatkozó rendelkezéseket is tartalmazó dokumentum megtalálható a honlapon. Szülők a tanév végéig az iskola épületébe csak nagyon indokolt esetben, előzetes egyeztetés után léphetnek be.
A tanítás, a II. félévben érvényes órarendnek megfelelően folytatódik május 10-től.
A távolmaradásra vonatkozóan - a vészhelyzetre tekintettel - a szülők továbbra is kérhetik gyermekük távolmaradását a korábban megismert feltételek mellett. Fertőzésveszély esetén kérem, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően járjunk el a jövőben is.
Az iskolai „nagy rendezvényekkel” kapcsolatban (ballagás, tanévzáró ünnepély) jelenleg a 2020 őszén kiadott, központi rendelkezések az irányadók. Megtartásukról az érvényes irányelveknek megfelelően, központi vagy iskolai szintű döntés születik.
A város által szervezett nyári napközis táborral kapcsolatban előzetes felmérés készül. Az egyéb tematikus nyári táborok (pályázat jóvoltából vagy pedagógus által megvalósuló) szervezése, előkészítése zajlik, jelenlegi ismereteink szerint megtartásra kerülhetnek, de a végleges döntés a járványhelyzettől függ.
Úszásoktatásra ebben a tanévben már nem kerül sor.
Az iskolát eddig és az előttünk álló hetekben is napközben folyamatosan takarítjuk és fertőtlenítjük. Ahogy eddig is, ha kérdésük merülne fel, keressenek bennünket elérhetőségeink valamelyikén!
A tanév befejezéséig eredményes munkát kívánok minden diáknak! Ebben kérném az Önök segítségét is. A legfontosabb, hogy az egészségre vigyázzanak! Az intézménybe csak egészséges dolgozó és diák jöjjön be!
Bízom abban, hogy a következő tanév hagyományos lesz.

 

Horváthné Páter Beatrix
intézményvezető 

 

1. évfolyamos osztálynévsorok 2021/22-es tanévben

Nyári Önkormányzati Tábor

Tisztelt Szülők!

Herend Város Önkormányzata az általános iskoláskorú gyermekek és szüleik érdekeit szem előtt tartva, 2021. évben is vállalja a nyári napközis tábor megszervezését 4 vagy 5 hét időtartamban (előreláthatólag 2021. július 5. - július 30. vagy augusztus 6. között).

A tábor heti térítési díja: 1800,- Ft/nap 9000,- Ft/hét.

Tisztelettel kérjük Önöket, amennyiben gyermekük szeretne a tábor programjain részt venni, azt 2021. május 12. - szerda délig jelezzék az osztályfőnökök felé.


 

Üdvözöljük leendő elsőseinket!

Szeretettel köszöntjük leendő elsős diákjainkat!
A 2021/22-es tanév szeptemberében 49 fő kisdiák - 2 osztályban - kezdi meg tanulmányit a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában.
Köszönjük megtisztelő bizalmukat!

Kedves Szülők!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a felvételi döntésről szóló értesítéseket április utolsó hetében postázzuk Önöknek. Az osztályba sorolásról május első hetében olvashatnak információkat az iskola honlapján. Ezek után veszik fel Önökkel a kapcsolatot a leendő osztályfőnökök.
A beíratáshoz-évkezdéshez szükséges, de jelen pillanatban (igazoltan) hiányzó dokumentumokat szeptember első hetében kérjük bemutatni, benyújtani. A dokumentumokról szintén az osztályfőnököktől kapnak tájékoztatást. Aktív KRÉTA  belépési azonosítót és jelszót szeptember elején fognak kapni a diákok és a szülők egyaránt.

 

Hiányzások és igazolások

A gyermekek tanulók hiányzásával kapcsolatosan a hatályos jogszabályok és a kiadott intézkedési tervben foglaltak figyelembevételével kell eljárni. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdésének c) pontja értelmében az intézményvezetőnek alapos indokkal lehetősége van a tanulói távolmaradás igazoltnak tekintésére (igazolási kérelem minta). 
Ugyanakkor a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletnek az igazolt és igazolatlan hiányzásokra vonatkozó szabálya változatlanul érvényes, tehát 250 órát meghaladó hiányzás esetén, amennyiben a tanuló teljesítménye a tanítási év folyamán érdemjeggyel nem értékelhető, osztályozóvizsgával teljesítheti a tanév kötelezettségeit.
 

Digitális munkarend megszüntetése, jelenléti oktatás kezdete

A Kormány 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetése
1. § Az óvodákban a 2021. március 8. napjával elrendelt rendkívüli szünet 2021. április 19. napjától megszüntetésre kerül.
2. A köznevelési intézményekben, valamint a szakképző intézményekben a rendes oktatásra történő visszatérés szabályai
2. § (1) 2021. április 19. napjától az általános iskolák 1–4. évfolyamain (alsó tagozat) a tantermen kívüli, digitális munkarend megszüntetésre kerül.
(2) 2021. április 19. napjától az általános iskolák 1–4. évfolyamai (alsó tagozat) rendes munkarendben működnek.
(3) Az általános iskolák 5–8. évfolyamai (felső tagozat), a középiskolák, az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon kívül a többi iskola, valamint a szakképző intézmények 2021. május 9. napjáig tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.
(4) 2021. május 10. napjától a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények valamennyi évfolyamán a tantermen kívüli, digitális munkarend megszüntetésre kerül.
(5) A köznevelési intézmények és a szakképző intézmények valamennyi évfolyama 2021. május 10. napjától rendes munkarendben működik.

 

Ez azt jelenti, hogy 2021. április 19-től  az alsó tagozatos diákoknak ismét jelenléti oktatás lesz az iskolában. 'B' heti órarenddel fogunk kezdeni.
A felső tagozatos tanulóknak a jelenléti oktatás - várhatóan - május 10-én kezdődik 'A' heti órarenddel.

Kérjük, hogy csak a egészséges diákok jöjjenek iskolába!

 

Kisokos digitális oktatáshoz

Kedves Szülők és Diákok!
Tudjuk, hogy a digitális oktatás számos esetben kihívást jelent diáknak, szülőnek, tanárnak egyaránt. Az alábbi néhány tanáccsal, szabállyal és kéréssel szeretnénk megkönnyíteni ezt az időszakot.
Kisokos digitális oktatáshoz

Kérjük, olvassák el figyelmesen!

Vigyázz magadra, vigyázzunk egymásra!

KENGURU MATEMATIKA VERSENY EREDMÉNYEI 2020. szeptember

A tavalyi tanévben márciusban elmaradt a Kenguru matematika verseny megrendezése. Ezt a versenyt 2020. szeptember 10-én pótoltuk.
Nagyon szép eredmények születtek! Gratulálunk a tanulóknak és tanítóiknak egyaránt! Nem volt könnyű a sok „digitális” tanulás után versenyezni!
Megyei eredményeink: ( tavalyi évfolyamokon, hiszen előző tanév versenye ez 😊)

  • 2. évfolyamon Bankó Levente 5. és Csizmadia Boróka 11. helyezést értek el. tanítójuk Glück Noémi. Abonyi Bertalan 28. lett, felkészítője Szakács Veronika.
  • 3. évfolyamon megyei 3. helyezett Szirbek Gyöngyvér! Tanítója Priskin Éva. Horváth Zalán 20. és Lontai Dominik 25. helyezett lett, felkészítőjük Kolonics-Csizmadia Regina. Illés Nóra 27., ő is Priskin Éva tanítványa.
  • 4. évfolyamon 5. lett Bankó Zsófia. Matejovszky Lilla 8. és Balog Zsombor 18. helyezést értek el, tanítójuk Papp Árminné volt. Mészáros Bendegúz megyei 26. helyezett lett, tanítója Neheli Katalin.
  • 5. évfolyamon Szirbek Farkas megyei 4. helyezett, Vajky Adrienn 7. Etlinger Nóra 16. Fehér Hanna és Szitási Levente mindketten 26. helyezést értek el. Tanáruk Orbán Noémi.
  • 6. évfolyamon Krein Benedek megyei 21 és Németh Réka 26. helyezést értek el, tanáruk Kaphegyiné Szabó Mária.
  • 7. évfolyamon Mészáros Bulcsú megyei 6., Halmavánszki Dóra 7. és Szamosfalvi Ádám 10. helyezést ért el. Budai Hanna 18. Szabó Boglárka 29. lett. Tanáruk Orbán Noémi.

Gratulálunk és nagyon jó felkészülést kívánunk a következő Kenguru versenyre is!
 

Tájékoztató az intézményi étkeztetésről

Tisztelt Szülők!

Az étkezési térítési díjak befizetésében történt változásról az alábbi tájékoztatót ajánlom figyelmükbe.

Tisztelettel:
Horváthné Páter Beatrix

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy a kialakult Covid-19 világjárvány miatt lehetőség van az étkezési térítési díjak átutalással történő teljesítésére.
Amennyiben a térítési díj kiegyenlítését átutalással kívánja teljesíteni azt kérem, hogy az iskola honlapján lévő nyomtatvány kitöltésével jelezze felénk. A kitöltött nyomtatványokat Szabóné Lakatos Anita élelmezésvezetőnél szíveskedjenek leadni 2020. október 9-ig.
Az étkezési térítés díj készpénzben történő kiegyenlítésére az intézményben kihirdetett és kifüggesztett napokon és időpontokban továbbra is van lehetőség.

Tisztelettel:

Hegyi Gábor sk.
mb. intézményvezető
Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 
 

Nyilatkozat az étkezési térítési díj átutalásához

szechenyi2020_logo.jpg
uszt_logo.jpg
umft_logo_feher.png
okoiskola_logo_alulra.jpg

Dokumentumaink

Munkaköri pályázatok

EasyCookieInfo

Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. Minden jog fenntartva © 2018.
Készítette és üzemelteti a Skindrome Studio - Vecsey Tamás. Készült a JoomShaper által fejlesztett HELIX3 keretrendszer felhasználásval.