2020/21 tanév jelenléti oktatás május 10-től

Tisztelt Szülők!

2021. május 10-én újra teljes létszámban folytatódik a tanítás-tanulás a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában is.
Az elmúlt három hétben az alsó tagozatos gyerekek és tanítóik már jelenléti oktatásban végezték a munkájukat. Köszönöm a pedagógusok munkáját, a gyerekek hozzáállását. Kedves Szülők! Köszönöm támogató magatartásukat.
Mindannyian tudjuk, hogy a jelenléti oktatást nem pótolja semmi. Szeretnénk, ha visszakapnánk a régi életünket. Most még szükség van az összefogásra, hogy a jelen helyzetből a legjobbat tudjuk kihozni. A következő időszakban öt hét áll rendelkezésünkre a tananyagot befejezni, a diákokat értékelni, tehát a tanévet lezárni.
A visszatérést követően az iskola működését újra az Intézkedési tervben foglaltak határozzák meg. A belépés rendjét, az iskolai élet szabályait (lázmérés, maszk használata, távolságtartás, szünetek rendje), a szülőkre vonatkozó rendelkezéseket is tartalmazó dokumentum megtalálható a honlapon. Szülők a tanév végéig az iskola épületébe csak nagyon indokolt esetben, előzetes egyeztetés után léphetnek be.
A tanítás, a II. félévben érvényes órarendnek megfelelően folytatódik május 10-től.
A távolmaradásra vonatkozóan - a vészhelyzetre tekintettel - a szülők továbbra is kérhetik gyermekük távolmaradását a korábban megismert feltételek mellett. Fertőzésveszély esetén kérem, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően járjunk el a jövőben is.
Az iskolai „nagy rendezvényekkel” kapcsolatban (ballagás, tanévzáró ünnepély) jelenleg a 2020 őszén kiadott, központi rendelkezések az irányadók. Megtartásukról az érvényes irányelveknek megfelelően, központi vagy iskolai szintű döntés születik.
A város által szervezett nyári napközis táborral kapcsolatban előzetes felmérés készül. Az egyéb tematikus nyári táborok (pályázat jóvoltából vagy pedagógus által megvalósuló) szervezése, előkészítése zajlik, jelenlegi ismereteink szerint megtartásra kerülhetnek, de a végleges döntés a járványhelyzettől függ.
Úszásoktatásra ebben a tanévben már nem kerül sor.
Az iskolát eddig és az előttünk álló hetekben is napközben folyamatosan takarítjuk és fertőtlenítjük. Ahogy eddig is, ha kérdésük merülne fel, keressenek bennünket elérhetőségeink valamelyikén!
A tanév befejezéséig eredményes munkát kívánok minden diáknak! Ebben kérném az Önök segítségét is. A legfontosabb, hogy az egészségre vigyázzanak! Az intézménybe csak egészséges dolgozó és diák jöjjön be!
Bízom abban, hogy a következő tanév hagyományos lesz.

 

Horváthné Páter Beatrix
intézményvezető 

 

Étkezési térítési díj befizetése

Tisztelt Szülők!

AZ MÁJUS HAVI ÉTKEZÉS BEFIZETÉSÉNEK IDŐPONTJA:

2021.05.11. szerda, 7:00 órától-14:00 óráig
2021.05.12. csütörtök, 7:00 órától-14:00 óráig

SZERETNÉM KÉRNI A KÉSZPÉNZES BEFIZETÉS ÉS AZ UTALÁSI IDŐPONTOK PONTOS BETARTÁSÁT!
KÖSZÖNETTEL: SZABÓNÉ ANITA

 

 

1. évfolyamos osztálynévsorok 2021/22-es tanévben

Nyári Önkormányzati Tábor

Tisztelt Szülők!

Herend Város Önkormányzata az általános iskoláskorú gyermekek és szüleik érdekeit szem előtt tartva, 2021. évben is vállalja a nyári napközis tábor megszervezését 4 vagy 5 hét időtartamban (előreláthatólag 2021. július 5. - július 30. vagy augusztus 6. között).

A tábor heti térítési díja: 1800,- Ft/nap 9000,- Ft/hét.

Tisztelettel kérjük Önöket, amennyiben gyermekük szeretne a tábor programjain részt venni, azt 2021. május 12. - szerda délig jelezzék az osztályfőnökök felé.


 

Étkezés jelzése

Kedves Szülők!

Kérem Önöket, hogy amennyiben gyermekük jön április 26-tól hétfőtől iskolába és igénylik a napi 1x vagy napi 3x étkezést, legyenek szívesek ezt jelezni a mai nap folyamán (2021.04.23.) a 06-20/460-1757 telefonszámon.

Köszönettel:
Szabóné Lakatos Anita
élelmezésvezető

 

 

 

Üdvözöljük leendő elsőseinket!

Szeretettel köszöntjük leendő elsős diákjainkat!
A 2021/22-es tanév szeptemberében 49 fő kisdiák - 2 osztályban - kezdi meg tanulmányit a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában.
Köszönjük megtisztelő bizalmukat!

Kedves Szülők!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a felvételi döntésről szóló értesítéseket április utolsó hetében postázzuk Önöknek. Az osztályba sorolásról május első hetében olvashatnak információkat az iskola honlapján. Ezek után veszik fel Önökkel a kapcsolatot a leendő osztályfőnökök.
A beíratáshoz-évkezdéshez szükséges, de jelen pillanatban (igazoltan) hiányzó dokumentumokat szeptember első hetében kérjük bemutatni, benyújtani. A dokumentumokról szintén az osztályfőnököktől kapnak tájékoztatást. Aktív KRÉTA  belépési azonosítót és jelszót szeptember elején fognak kapni a diákok és a szülők egyaránt.

 

Hiányzások és igazolások

A gyermekek tanulók hiányzásával kapcsolatosan a hatályos jogszabályok és a kiadott intézkedési tervben foglaltak figyelembevételével kell eljárni. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdésének c) pontja értelmében az intézményvezetőnek alapos indokkal lehetősége van a tanulói távolmaradás igazoltnak tekintésére (igazolási kérelem minta). 
Ugyanakkor a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletnek az igazolt és igazolatlan hiányzásokra vonatkozó szabálya változatlanul érvényes, tehát 250 órát meghaladó hiányzás esetén, amennyiben a tanuló teljesítménye a tanítási év folyamán érdemjeggyel nem értékelhető, osztályozóvizsgával teljesítheti a tanév kötelezettségeit.
 

Digitális munkarend megszüntetése, jelenléti oktatás kezdete

A Kormány 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetése
1. § Az óvodákban a 2021. március 8. napjával elrendelt rendkívüli szünet 2021. április 19. napjától megszüntetésre kerül.
2. A köznevelési intézményekben, valamint a szakképző intézményekben a rendes oktatásra történő visszatérés szabályai
2. § (1) 2021. április 19. napjától az általános iskolák 1–4. évfolyamain (alsó tagozat) a tantermen kívüli, digitális munkarend megszüntetésre kerül.
(2) 2021. április 19. napjától az általános iskolák 1–4. évfolyamai (alsó tagozat) rendes munkarendben működnek.
(3) Az általános iskolák 5–8. évfolyamai (felső tagozat), a középiskolák, az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon kívül a többi iskola, valamint a szakképző intézmények 2021. május 9. napjáig tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.
(4) 2021. május 10. napjától a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények valamennyi évfolyamán a tantermen kívüli, digitális munkarend megszüntetésre kerül.
(5) A köznevelési intézmények és a szakképző intézmények valamennyi évfolyama 2021. május 10. napjától rendes munkarendben működik.

 

Ez azt jelenti, hogy 2021. április 19-től  az alsó tagozatos diákoknak ismét jelenléti oktatás lesz az iskolában. 'B' heti órarenddel fogunk kezdeni.
A felső tagozatos tanulóknak a jelenléti oktatás - várhatóan - május 10-én kezdődik 'A' heti órarenddel.

Kérjük, hogy csak a egészséges diákok jöjjenek iskolába!

 

Beíratási információk a 2021/22-es tanévre FRISSÍTETT

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az emberi erőforrások miniszterének 19/2021.(III.10.) EMMI határozata az általános iskolai beiratkozások szabályairól. 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
2021. április 15-16-án lesz lehetőség az intézményben személyes jelentkezés benyújtására 8-16 óra között. Előzetes telefonos egyeztetést szeretnénk Önöktől kérni a 88/261-319 telefonszámon lehetőség szerint 2021. április 8-9-én 8-14 óra között Az igények függvényében az iskola beosztást készít.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel lehetőség szerint az elektronikus beiratkozást válasszák. Amennyiben ez az Önök számára nem megoldható, a fent jelzett telefonszámon és időpontban legyenek szívesek jelezni.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.
A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Veszprémi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Az alábbiakban megtekinthetik a Veszprémi Tankerületi Központ Hirdetményét, az elektronikus beiratkozással kapcsolatos tájékoztatót illetve letölthetik a beíratáshoz szükséges nyilatkozatokat.

A leendő elsős tanító nénik: Németh Nóra, Priskin Éva, Kolonics Regina, Zsigray Dánielné Bárdos Mariann 

Szeretettel várjuk leendő elsőseinket!

Horváthné Páter Beatrix
intézményvezető

 

Általános iskolai felvételi körzethatárok 2021_2022. tanév

HIRDETMÉNY a 2021/2022. évre történő általános iskolai beiratkozásról

Tájékoztató az elektronikus beiratkozással kapcsolatosan

Nyilatkozat - Életvitelszerű ott lakásról

Nyilatkozat -  A gyermek törvényes képviseletéről

Nyilatkozat - Hit- és erkölcstan

Kisokos digitális oktatáshoz

Kedves Szülők és Diákok!
Tudjuk, hogy a digitális oktatás számos esetben kihívást jelent diáknak, szülőnek, tanárnak egyaránt. Az alábbi néhány tanáccsal, szabállyal és kéréssel szeretnénk megkönnyíteni ezt az időszakot.
Kisokos digitális oktatáshoz

Kérjük, olvassák el figyelmesen!

Hit- és erkölcstan tájékoztató

Tisztelt Szülők!

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. § (1) bekezdése alapján 2013. szeptember 1-jétől az állami általános iskolában az erkölcstan óra, vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része. Amennyiben a jelenlegi rendkívüli helyzetre vonatkozó védelmi intézkedések lehetővé teszik, a  katolikus és református Hit- és erkölcstan tájékoztató 2021. március 10-én 16 órai kezdettel lesz megtartva a Herendi Általános Iskola 7-es termében.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 A járványügyi helyzet miatt a 2021. március 10-re tervezett hitoktatási tájékoztató elmarad. Az iskolánkban hit- és erkölcstan oktatását vállaló egyházak bemutatkozó anyagait alábbiakban tesszük közzé:

Katolikus Egyház 
Tájékoztató a Katolikus hit- és erkölcstan oktatásról a 2021/2022 tanévben 
Néhány gondolat....

Református Egyház
Szülői tájékoztató
 


 

 


 

szechenyi2020_logo.jpg
uszt_logo.jpg
umft_logo_feher.png
okoiskola_logo_alulra.jpg

Dokumentumaink

Munkaköri pályázatok

EasyCookieInfo

Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. Minden jog fenntartva © 2018.
Készítette és üzemelteti a Skindrome Studio - Vecsey Tamás. Készült a JoomShaper által fejlesztett HELIX3 keretrendszer felhasználásval.