TÁMOP 3.1.4/08/2

Iskolánk a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázati konstrukcióban "Kompetencia alapú oktatás bevezetése, egyenlő hozzáférés és szakmai megújulás a herendi általános iskolában" című pályázata 24.997.643,- Ft támogatást nyert el a címben meghatározott szakmai fejlesztésre.
A projekt időszak a 2009/2010-es tanévet foglalja magában teljes egészében.

Előzmények
Az utóbbi években elvégzett nemzetközi felmérések szerint (PISA fel-mérés) Magyarországon az általános iskola befejezéséig nem, vagy csak hiányosan… fejlődnek ki a tanulókban a továbbtanuláshoz, illetve különféle szakmák elsajátításához szükséges alapkompetenciák, mint például az olvasás-szövegértés, az érvelő-bizonyító és az elemző szövegalkotás, a gyakorlat közeli, életszerű helyzetekben alkalmazható matematikai eszköztudás, a mindennapi természetismeretet maga-sabb szinten újraformáló, alkalmazható természettudományos tudás.
A ma jellemző frontális és zömmel lexikális ismeretközlő eljárásokat ezért fel kell váltania az iskolarendszer egészére kiterjedő, kompetenciaalapú nevelési, oktatási módszertannak. Különösen nagy fontosságú a kisiskolás korban kialakított alapképességek és készségek, valamint a kulcskompetenciák fejlesztése. Ennek ki kell terjednie az értő olvasás, a számolási és matematikai készségek területére, az idegen nyelv és a szociális kompetenciák fejlesztésére, valamint az életpálya építés iskolai fejlesztésének megteremtésére.

 

A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mér-séklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.
A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járul-janak hozzá az oktatás minőségének javulásához.
Megvalósítandó tevékenységek, beszerzések:
a) A kompetencia alapú oktatás implementációja (megvalósítása)

• A NAT (Nemzeti Alaptanterv) szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja.

• Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia stb.).

• Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése.

• A pedagógusok felkészítése fentiek intézményi implementációjára, megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele.

• A kompetencia alapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanulói és tanári taneszközök beszerzése.

b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása

c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása

A kompetencia a tudás, a képességek és az attitűd összességét jelenti az oktatásban. (attitűd: egyéni és társadalmi szükséglet)
A pályázat megvalósítása

Iskolánkban 10 pedagógus vállalta önként az új kihívásokat a tantes-tület támogatása mellett. Az alábbi táblázat tartalmazza a pályázatban résztvevő osztályokat, csoportokat, az őket oktató pedagógusokat és a fejleszteni kívánt kulcskompetencia területet.

Ostály/csoport Pedagógus Kulcskompetencia terület
2.a Papp Árminné matematika
2.b Jank Gabriella szövegértés-szövegalkotás
3. évfolyam napközi Béliné Glück Noémi szövegértés-szövegalkotás
4.o. Sepsi Ferencné matematika
4.o. Arnold Mária idegen nyelv
5.a Schermann-né Csizmadia Márta szövegértés-szövegalkotás
5.b Erős Éva szövegértés-szövegalkotás
5.o. emelt matematika Bak Zsoltné (szakmai vezető) matematika
6.o. sima matematika Orbán Noémi matematika
7.o. sima matematika Kaphegyiné Szabó Mária matematika

 A fejlesztés célja, hogy szolgálja a szakmai megújulást, s olyan képességek és készségek fejlesztésére fordítson kiemelt figyelmet, amelyre tanítványainknak feltehetőleg az egész életen át szükségük lesz.

A módszerről további információkat tudunk biztosítani a szeptemberben induló Szülői Klub rendezvényein.

További információk: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
 

szechenyi2020_logo.jpg
uszt_logo.jpg
umft_logo_feher.png
okoiskola_logo_alulra.jpg

Dokumentumaink

Munkaköri pályázatok

EasyCookieInfo

Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. Minden jog fenntartva © 2018.
Készítette és üzemelteti a Skindrome Studio - Vecsey Tamás. Készült a JoomShaper által fejlesztett HELIX3 keretrendszer felhasználásval.