Logopédia


Iskolánkban 2001 szeptemberétől dolgozik főállású logopédus.
A logopédiai fejlesztés céljai:
- a kialakult beszédhiba javítása,
- az aktív és passzív szókincs bővítése,
- a nyelvtanilag helyes kifejező, összefüggő beszéd tanítása,
- a mozgás, beszéd és gondolkodás ritmusának kialakítása, összerendezése,
- a részképesség zavarral küzdő gyermekek képessé tétele a beszéd, olvasás, írás eszközszintű használatára,
- a környezet megismerése: az analizáló, szintetizáló, lényegkiemelő készség fejlesztése, kialakítása,
tudatosítása

A logopédiai fejlesztés egyéni vagy kiscsoportos formában történik, igazodva a gyermek fejlődési ritmusához a fokozatosság elvét szem előtt tartva.

Logopédusunk minden év szeptemberében szűrő- és kontrollvizsgálatokat végez, melyek függvényében készíti el a csoportbeosztást és végzi a terápiás munkát.Szükség esetén tanév közben is végez vizsgálatokat amennyiben erre a szülők és/vagy a pedagógus kollégák részéről igény van.

Az idei tanévben 59 tanuló vesz részt logopédiai terápián. Egy részük artikulációs zavarral küzd, több- ségüknek kisebb-nagyobb mértékben az olvasás, írás, matematika tanulással, illetve a nyelvi, helyesírási, számolási készségekkel vannak gondjai.
Nagyon szerencsés helyzet, hogy helyben az iskolában kaphatják meg a gyermekek a szükséges ellátást, nem kell a szülővel együtt hetente esetleg többször is Veszprémbe utazni.Nagy előny az is, hogy a logopédus napi kapcsolatban van a tanító, tanár kollégákkal, így minden felmerülő problémát azonnal meg tudnak beszélni és tanáccsal segíthetik egymás munkáját. Más keretek között működő ellátási formánál erre nem lenne lehetőség.
 


 

szechenyi2020_logo.jpg
uszt_logo.jpg
umft_logo_feher.png
okoiskola_logo_alulra.jpg

Dokumentumaink

Munkaköri pályázatok

EasyCookieInfo

Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. Minden jog fenntartva © 2018.
Készítette és üzemelteti a Skindrome Studio - Vecsey Tamás. Készült a JoomShaper által fejlesztett HELIX3 keretrendszer felhasználásval.