kreta_feher_login.png

  DSD vizsgaközpont

   

  Tisztelt Szülők!
  Iskolánkban a 2014/2015-ös tanévtől a nyolcadik évfolyam emelt német csoportjai számára lehetőség nyílik a DSD I. nyelvvizsga letételére. Iskolánk 2014 óta DSD vizsgaközpontként működik.

  Mi is a DSD I nyelvvizsga?
  DSD I, vagyis „Deutsches Sprachdiplom” egy egynyelvű német nemzetközi nyelvvizsga, amely megfelel a Közös Európai Referenciakeret (KER) A2/B1 szintjének és amely letételére több mint 60 országban van lehetőség. A DSD I bizonyítványa azt jelenti, hogy az adott tanuló elérte ezt a szintet, amivel jelentkezhet az ún. Studienkollegekbe, melyek tulajdonképpen az egyetemi tanulmányok előkészítő intézményei.
  Milyen előnyökkel jár ez a nyelvvizsga?

  • Vizsgahelynek megjelölt intézményként tanulóinknak a vizsga megfelelő létszám esetén az iskolában van.
  • Tanulóink számára ingyenes.
  • A saját nyelvtanár vizsgáztathatja a tanulóit.
  • A szóbeli vizsga előtt próbavizsgát tartunk.
  • Sikeres vizsga esetén B1 vagy A2 szintű nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítvány szerezhető.
  • Jó alapokat biztosít a középiskolai tanulmányok megkezdése előtt.
  • Jó lehetőség a tanulók szintfelmérésére.
  • Megszerzése előnyt jelent, ha a nyelvvizsga tulajdonosa németországi felsőoktatási intézménybe jelentkezik.

  Milyen részekből áll a nyelvvizsga?
  Mint minden nyelvvizsga, a DSD I nyelvvizsga is két részből, egy írásbeli és egy szóbeli részből áll. Az írásbeli részt az ország összes érintett intézményében ugyanabban az időpontban írják meg a nyolcadikosok.
  Az írásbeli vizsgarész további három részből tevődik össze: olvasott szöveg értéséből, hallott szöveg értéséből és szövegalkotásból. A szövegértés és hallásértés vizsgarész 5-5 szövegből áll, a szövegalkotás során egy adott témáról kell a felsorolt szempontok segítségével egy összefüggő szöveget írni.
  A szóbeli vizsgarész lebonyolítására más időpontban kerül sor. A szóbeli rész, amely egy bizottság előtt zajlik, két részből tevődik össze. Az első feladatban a vizsgázóknak egy előre összeállított kérdéskatalógus alapján feltett kérdésekre kell válaszolniuk. A második rész egy előre elkészített prezentáció bemutatásával kezdődik és a téma alapján felmerülő kérdések megválaszolásával zárul.

  A DSD, ugyanúgy, mint a legtöbb nyelvvizsga, az olvasott és hallott szövegértés, a kommunikáció (társalgás és folyamatos beszéd) és az írásbeli kommunikáció szintjét méri. A diploma az eredménytől függően A2 vagy B1 típusú nyelvvizsgának felel meg. A B1-es nyelvvizsgabizonyítvány megszerzésének feltétele az, hogy a vizsgázó a vizsga minden részfeladatából elérje a B1-es szintet. Amennyiben az egyes részfeladatok szintje csak az A2-es szintet éri el, akkor a nyelvvizsgabizonyítványban is az A2-es szint áll majd.

  A diplomákat legkésőbb június végéig továbbítják Németországból az iskoláknak.
   

  szechenyi2020_logo.jpg
  uszt_logo.jpg
  umft_logo_feher.png

  Dokumentumaink

  Munkaköri pályázatok