Bemutatkozunk

  Kérjük, tekintse meg digitálisan lapozható Tájékoztató füzetünket is!

   

  Infrastruktúra

  Herenden az állami elemi népiskolai oktatás 1891 novemberében kezdődött két tanerővel, egy bérelt épület két helyiségében. 1899-ben lakossági segítséggel felépült a nagy tantermes, igazgatói irodával és szolgálati lakással ellátott Kossuth utcai új iskola. Az 1950-es években már 300 diákja volt az intézménynek.  A négy tanterem még a kétműszakos tanítás mellett is kevésnek bizonyult.  Az 1970-es évekre csaknem duplájára nőtt a tanulói létszám, ami egy új iskola építését igényelte. 1974-ben átadásra is került az Iskola utcai 4 tantermes felső tagozatos, napközi otthonos, főzőkonyhás épület. A 90-es években valósult meg az épület bővítése, amely által az intézmény 12 osztályossá vált. Az új, korszerű létesítményben már szaktantermek, nyelvi laboratórium is helyet kapott. A herendi iskola 1996-ban vált teljes komplexummá, amikor átadták a minden igényt kielégítő sportcsarnokot. Az idei, azaz a 2011/12-es tanévtől a Kossuth utcai iskolából kiköltöztünk, és az új tanévet már az egész iskola együtt, az Iskola utcai épületben kezdte. 

  1998-ban az intézmény új és korszerű számítástechnika teremmel bővült. Ekkorra már a szakos ellátottság is megoldott volt. 1999 januárjában új távlatok nyíltak meg előttünk, felcsatlakoztunk az Internetre. 2006-ban a Kistérségtől 20 számítógépet és nyomtatókat kaptunk, melyekkel sikerült korszerűsíteni a nyelvi laboratóriumot. IKT-s rendszerünk három pályázatnak köszönhetően jelenleg átlagon felüli. Minden teremben van számítógép. 12 terem digitális táblával is rendelkezik. 132 db tanulói és 30 db tanári laptop is segíti az oktatást. Az egész épületben wi-fin, e mellett minden teremben vezetéken is elérhető az Internet.

  Nagy iskolaudvarunk van, melyen egy 20x40 m-es bitumenes kézilabda pálya, körülötte pedig 6 m széles futópálya található. A pályák melletti üres térrészen szülők összefogásával most készült egy remek játszótér. 

  Oktatás

  Iskolánk profilja négy fő tevékenységi körbe sorolható:

  -                 a település nemzetiségi jellegéből adódó nemzetiségi nyelvoktatás
  -           a tanulók jó szellemi kvalitásából és az ehhez kapcsolódó magas szintű szülői elvárásokból eredő emelt matematikaoktatás
  -        haladás a kor technikai fejlődésével (3. évfolyamtól számítástechnika oktatás)
  -      diákjaink kiváló művészi érzékén, kézügyességén alapuló kézműves foglalkozások, zeneiskola

  Mivel Herend sváb település, 1952-ben szülői kérésre tanácsülés határozott a német nyelv csatlakozó órában való bevezetéséről. 1971-ben engedélyezték, hogy az intézményben harmadik osztálytól heti 3 órában német nyelvoktatást folytassanak. Ezt 1985-re sikerült kiterjeszteni első és második osztályra is. Iskolánkban 1996 óta heti 5 órára emelkedett a német nemzetiségi nyelvet oktató német órák száma. A 2005-ös tanévtől alsó tagozatosainknak a német órakeret terhére heti 1 órában német nemzetiségi táncot oktatunk. 2013. szepttember 1-től bevezetésre került a német népismeret oktatása.

  Az 1995/96-os tanévben ötödik osztálytól felmenő rendszerben emelt szintű matematikaoktatás került bevezetésre. Felsőseink több mint 50%-a tanul ezekben a csoportokban.

  Az 1980-as évek közepétől szakkör keretében ismerkedhettek tanulóink a számítógépekkel. 1994/95-ös tanévtől órarendi keretben a felsősöknek heti 1 órában, 2009-től 3. és 4. osztályban heti 1/2 órában, felsőben változatlanul heti 1 órában tanítjuk is a számítástechnikát. 2006-tól kezdődően a számítástechnikát csoportbontásban tanítjuk.

  A 2009/10-es tanévben kompetencia lapú oktatást vezettünk be 10 bevont pedagógus és csoport részvételével.

  Az oktatás magas színvonalát bizonyítják eredményeink és továbbtanulási mutatóink. Rendszeres résztvevői és előkelő helyezettjei vagyunk nemcsak a megyei, de az országos szintű szaktárgyi-, művészeti- és sportversenyeknek is.

  2011/12-es tanévtől az első évfolyamokon, a 2.a és 3. osztályokban iskolaotthonos oktatást vezettünk be. 

  Állandó projektjeink

  Zene Világnapja: A Veszprémi Utcazene Fesztivál mintájára szünetekben a gyerekek különböző hangszereken tartanak bemutatókat. A nap fénypontja a közös éneklés a zsibongóban.

  Ötödikes avató: A nyolcadik osztályosok szervezésében lebonyolított vidám délután, amikor tréfás feladatok és mókás fogadalomtétel keretében fogadják be a felsősök a legkisebbeket, az ötödikeseket.

  Márton nap: November jeles hagyományát jelenítjük meg e napon az óvodásokkal közösen.

  Nemzetiségi nap: A sváb hagyomány- és kultúrkör egy-egy szeletét dolgozzuk fel a szülők, nagyszülők segítségével, általában késő délutánba nyúlóan.
  Utóbbi évek témái:

  -        Húsvét
  -        Farsang
  -        Advent és Karácsony
  -        Népviseletek
  -        Betakarítás
  -    Születés
  -    Esküvő

  Bécsi Vásár: Elsősorban nyolcadik osztályosaink számára szervezzük ezt a programot. Célunk, hogy tanítványaink előzetes feladatok alapján német nyelvterületen alkalmazhassák tudásukat, tapasztalják meg más nemzet szokásait.

  Karácsonyi Koncert: Minden osztály lehetőséget kap, hogy kis műsorral megajándékozza az iskola közösségét és családtagjait. Az ünnepélyes alkalomnak a Művelődési Otthon ad helyet.

  Karácsonyvárás: A téli szünet előtti utolsó tanítási napon osztálykeretben karácsonyi ünnepséget tartunk, ahol a gyerekek meg is ajándékozzák egymást. Délelőtt zajlanak a Mikulás Kupa döntői. Lehetőség van mézeskalácssütésre, ajándékkészítésre, közös játékra is. A programot közös ünneplés zárja.

  Témahét: A 2009/10-es tanévben vezettük be ezt a tanulási formát. Az iskola minden tanulója, és minden tanár is egy nagy problémával, témával foglalkozik 3 napon keresztül. Ilyenkor megszűnnek a tantárgyak. A működés egy bizonyos feladat, feladatkör megoldására irányul, mégpedig oly módon, hogy a különböző szakterületek megpróbálják az adott témához hozzárendelni a saját tanítási anyagukat.

  Eddigi témáink:

  -        Herend
  -        Mesterségek, foglalkozások

  Gyereknap: A szülői munkaközösség és a DÖK segítségével szervezett nap sok játékkal, akadályversennyel, meglepetéssel. 

  Tanításon kívüli tevékenységek

  Az intézmény számos tanórán kívüli programot szervez tanulóinak. Ezeken a programokon jelentős létszámban vesznek részt diákjaink.

  Szakkörök:

  -        angol
  -        magyar, matematika, német előkészítő
  -        énekkar
  -        kézilabda
  -        labdarúgás
  -        játékos sport
  -        sakk
  -    rajz
  -    számítástechnika
  -    német tánc
   

  Szervezett programok:

  -       színház (Veszprémi Petőfi Színház, Pannon Várszínház, Szekszárd Német
            Színház, Magyar Színház)
  -        bábszínház
  -        opera (Fővárosi Operaház)
  -       múzeumlátogatások (pl: Herendi Porcelánmúzeum, Veszprémi Laczkó Dezső
          Múzeum, Városlődi Nemzetiségi Múzeum)
  -        kirándulások
  -        táborok (Fürge Mókus Túratábor, úszótábor, sakk tábor, kézműves tábor)
   

  Sportlehetőségek:

  -        trambulin
  -        tae-kwon-do
  -        tájfutás
  -        labdarúgás
  -    kézilabda
  -        rock and roll
  -        mazsorett
  -    magyar néptánc
  -        teke
  -    modellezés

  Pályázataink

  -        TÁMOP 3.1.4
  Kompetencia alapú oktatás bevezetése és szegregáció mentes együttműködési környezet kialakítása a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keretében

  -        TIOP 1.1.1/09
  Digitális infrastruktúra fejlesztés a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben – tanulói laptop program

  -        TIOP 1.1.1/07
  Digitális infrastruktúra fejlesztés a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben – digitális tábla program

  -    Veszprém megy Közoktatásáért Közalapítvány pályázata
  SNI fejlesztésben alkalmazható eszközök vásárlása - Varázsbetű programcsalád

  -    Iskolafejlesztési Alapítvány - "Tanulói részvétel az iskolában" projekt
  Az  iskolai kommunikáció, a diákok szervezőkészségei és a diákok érdekképviseleti rendszerének hatékonyabbá válása a cél.

  Zeneiskola 

  1993-ban került az iskola pecsétjére: Herendi Általános Iskola és Zeneiskola. Régóta felmerülő igényeknek igyekezett megfelelni az önkormányzat, amikor felvállalta ezt a profilt. Jelenleg is sok diákunk bővíti zenei ismereteit furulya, fuvola, klarinét, trombita, zongora, ének, zenei előképző és több szolfézscsoportban.
  2013. szeptember 1-től a veszprémi Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola telephelyeként működik tovább a zeneiskola.
  2013. szeptember 1-től megkezdődött a magyar néptánc oktatás a szentgáli Táltos Alapfokú Művészeti Iskola telephelyeként.
   


   

  szechenyi2020_logo.jpg
  uszt_logo.jpg
  umft_logo_feher.png
  okoiskola_logo_alulra.jpg

  Dokumentumaink

  Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. Minden jog fenntartva © 2018.
  Készítette és üzemelteti a Skindrome Studio - Vecsey Tamás. Készült a JoomShaper által fejlesztett HELIX3 keretrendszer felhasználásval.